Camí de l'Escorial nš24, Vic - Telèfon: 93 886 11 82 - Visites qualsevol dia de la setmana


La Cuina
L'espai de la cuina conserva encara la decoració de l'època.


L'habitació de Joaquima
L'habitació de Joaquima des de la seva viudetat.


L'oratori
Ocupa l'espai de la sala de la casa pairal, on reposen les restes de la Santa fundadora. En la distribució es remarquen dos espais:
- el del Sagrari, que en la decoració evoca la llar de foc que congrega i escalfa
- i el de la taula de la Paraula i de l'Eucaristia, en el mateix lloc on la família es reunia al voltant de la taula, per prendre aliment i per compartir la vida.
La presència de la Mare fa especialment significatiu aquest lloc pels visitants.


El Museu
L'espai que ocupava l'habitació de matrimoni ha estat habilitat com a museu amb dades importants, cartes, documents i objectes de Joaquima.


Les Golfes - Lloc de Pregària
Les golfes; on Joaquima pregava estirada damunt la creu que formaven les bigues. Actualment, lloc de pregària per als qui visiten el bressol de la congregació.