ESTRUCTURA GENERAL

Dins l'estructura general del nostre Arxiu hem consolidat un grup humà,un grup d'historiadors i persones vinculades en el món de la història de les ciències de la salut i unes fons documentals.Aquestes fons documentals podriem dividir-les en els diferents llibres i documents vinculats a les ciències de la salut.

Dins del primer grup cal esmentar el significat dels llibres "vells",és a dir,llibres sanitaris que han caigut en desús,o han estat rebutjats pels seus propietaris.Amb el temps,els llibres vells es tornen antics i trascedeixen al valor històric.En aquest sentit,s'ha complert la idea inicial impulsada pel Dr.Selga de recollir els llibres de medicina i temes afins,dels metges que morien,alguns,amb bones biblioteques particulars que esdevenien un problema pels hereus i que sovint,acababen al drapaire o a les fires de llibres d'ocasió

ESTRUCTURA DE L'ARXIU

1.- Un equip humà integrat majoritàriament per estudiosos dels temes de la història de la salut i la malaltia, de la medicina, de l'odonto-estomatologia, l'infermeria, la farmàcia, la veterinària, la salubritat pública, etc. Aquest equip duu a terme les tasques de recerca i difusió, intentant esperonar als sanitaris perquè facin estudis històrics de les seves o d'altres especialitats i en facin tesines, tesis, publicacions o comunicacions a congressos.

2.- Un banc de dades i documents històrics de totes aquestes matèries sota suport fotocopiat i informàtic.

3.- Una secció on es recullen articles, opuscles, revistes i llibres d'història de la medicina, odonto-estomatologia, infermeria, farmàcia, veterinària, salubritat pública, etc.

4.- Una biblioteca i hemeroteca de continguts ja desfasats en relació a la rigorosa actualitat científica dels temes sanitaris; són materials donats o disposats per sanitaris als quals els manca espai a casa, o que s'han jubilat, o s'han traspassat. En aquesta secció s'accepten fotografies , orles, arxius de pacients i d'activitats científiques, i tot el que ha tingut a veure amb les matèries de la salut. Aquesta secció està permanentment oberta a la donació, filantropia i mecenatge.


TORNAR A LA PÀGINA PRINCIPAL